P0002/2011

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

"MODERNIZACJĘ SYSTEMÓW OGRZEWANIA W LOKALACH MIESZKALNYCH - ZASÓB MIESZKANIOWY GMINY KIELCE”
 

     
  (zob.)  Portal Urzędu Zamówień Publicznych
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu:

P0002/2011 (pdf)
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 
1. Instrukcja dla wykonawców (pdf)
2. Druk nr 1 - Formularz ofertowy (pdf)
3. Druk nr 2 - Szczegółowy wykaz wymaganych załączników (pdf)
4. Druk nr 3 - Przedmiar robót / kosztorys ofertowy (pdf)
 4a.  Druk nr 3A - Przedmiar robót
 4b. Druk nr 3B - Formularz kosztorysu ofertowego
5. Druk nr 4 - Formularz oświadczenia Wykonawcy - art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (pdf)
6. Druk nr 5 - Formularz oświadczenia Wykonawcy - art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (pdf)
7. Druk nr 6 - Formularz oświadczenia osoby fizycznej - art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp (pdf)
8. Druk Nr 7 - Wzór umowy (pdf)
9. Druk Nr 8 - Formularz wykazu robót zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat (pdf)
10. Druk Nr 9 - Formularz wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczeniem
      Wykonawcy (pdf)
11. Druk nr 10 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (pdf)
12. Druk nr 11 - Warunki wykonania i odbioru robót (pdf)
 

Przebieg postępowania:

  • zapytania - odpowiedzi
  • modyfikacje
  • odwołania

Wynik postępowania (pdf).

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz