P0006/2014

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

"Modernizacja lokali mieszkalnych - Zasób w Kielcach" - znak sprawy: MZB/M.l.m./2014.
 

     
  (zob.) Portal Zamówień Publicznych Wspólnot Europejskich
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu:

P0006/2014 (pdf)
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Przebieg postępowania:

  • zapytania
  • modyfikacje
  • odwołania

Wynik postępowania (pdf).

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz