P0009/2009 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

"Dostawa oleju opałowego w 2010 r, dla potrzeb kotłowni olejowych położonych w nieruchomościach będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach."
 

     
  (zob.)  Portal Urzędu Zamówień Publicznych
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu:

P0009/2009 (pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

Przebieg postępowania:

  • zapytania - odpowiedzi
  • modyfikacje
  • protesty
  • odwołania

Wynik postępowania (pdf).

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz