P0012/2006   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Wymiana stolarki okiennej z PCV w zamieszkałych lokalach mieszkalnych

 należących do zasobów mieszkaniowych Gminy Kielce w 2006 roku”

 
     
  (zob.)  Portal Urzędu Zamówień Publicznych
Wspólny słownik zamówień (CPV):    45 42 11 00-5.
 
 

Ogłoszenie:

P0012/2006 (rtf)  (pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Przebieg postępowania:

Wynik postępowania (pdf).

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Darmowy program do rozpakowania SIWZ - pobierz
 Darmowy program do przeglądania dokumentów PDF -
pobierz
 Darmowy program do przeglądania plików DWG - pobierz