P0013/2006   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Kielce wokół budynków należących do wspólnot mieszkaniowych, w okresie od 10. 08. 2006r do 31. 12. 2006r

 
     
  (zob.)  Portal Urzędu Zamówień Publicznych
Wspólny słownik zamówień (CPV):    90 20 00 00; 90 11 13 00; 74 70 00 00; 77 31 00 00.
 
 

Ogłoszenie:

P0013/2006 (rtf)  (pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Przebieg postępowania:

 

Wynik postępowania (pdf).

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumnetów:

 Darmowy program do rozpakowania SIWZ - pobierz
 Darmowy program do przeglądania dokumentów PDF -
pobierz
 Darmowy program do przeglądania plików DWG - pobierz