P0024/2006   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

,,Wymiana i modernizacja instalacji elektrycznych oraz remont kominów i pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul.Grunwaldzkiej 41 w Kielcach.”
 

 
     
  (zob.)  Portal Urzędu Zamówień Publicznych
 
 
 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania.

Ogłoszenie o przetargu:

P0024/2006 (pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

1. Instrukcja dla Wykonawców (pdf)
2. Druk nr 1 - Oferta (pdf)
3. Druk nr 2 - Szczegółowy wykaz wymaganych załączników  (pdf)
4. Druk nr 3 - Przedmiar_robót :
    druk nr 3A(pdf)
    druk nr 3B(pdf)
5. Druk nr 4 - Druk oświadczenia (pdf)
6. Druk nr 5 - Wzór umowy  (pdf)
7. Druk nr 6a - Druk wykazu robót zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat  (pdf)
8. Druk nr 6b - Druk wykazu kadry przewidzianej do realizacji zamówienia  (pdf)
9. Druk nr 6c - Druk wykazu sprzętu przewidywanego do wykonania zamówienia (pdf)
10. Druk nr 7 - Warunki wykonania i odbioru robót (pdf)
11  Druk nr 8 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót :
      druk nr 8/1(pdf)
      druk nr 8/2(pdf)
12. Druk nr 9 - Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej (pdf)
13. P.B. – Inwentaryzacja stanu istniejącego (pdf)
14. P.B. - Instalacja elektryczna (pdf)
 

Przebieg postępowania:

  • zapytania - odpowiedzi
  • modyfikacje
  • protesty
  • odwołania

Wynik postępowania:

    Zadanie Nr 1 - Wymiana i modernizacja instalacji elektrycznych (pdf)

    Zadanie Nr 2 - Remont kominów i pokrycia dachu (pdf)

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz