P0025/2007   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

Dostawa oleju opałowego w 2008r. dla potrzeb kotłowni olejowych położonych w nieruchomościach będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach
 

 
     
  (zob.)  Portal Urzędu Zamówień Publicznych
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu:

P0025/2007 (pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Przebieg postępowania:

Wynik postępowania (pdf).

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz