P0029/2006   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

„Dostawa oleju opałowego w 2007r, dla potrzeb kotłowni olejowych położonych w nieruchomościach będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach”
 

 
     
  (zob.)  Portal Urzędu Zamówień Publicznych
 
 
 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania (pdf).

Ogłoszenie o przetargu:

P0029/2006 (pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Przebieg postępowania:

  • zapytania - odpowiedzi
  • modyfikacje
  • protesty
  • odwołania

Wynik postępowania (pdf).

Ogłoszenie o zawarciu umowy(pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz