Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na: Modernizację lokali mieszkalnych – Zasób w Kielcach, znak sprawy: MZB/M.l.m.-II/2019

Zamówienie powtórzeniowe podobne do zamówienia podstawowego na:

Modernizację lokali mieszkalnych – Zasób w Kielcach, znak sprawy: MZB/M.l.m.-II/2019

 

2019 -10-10 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

2019 -10-21 Ogłoszenie o zawarciu umowy

Rozmiar tekstu
Kontrast