Pakiet MZB wsparcia – formularz przekazania wniosków


Załączone dokumenty (skany, zdjęcia)


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zgłoszenia. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miejski Zarząd Budynków z siedzibą w Kielcach, ul. Paderewskiego 20.