P0004/2013

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

"Dostawa oleju opałowego w 2014r., dla potrzeb kotłowni olejowych położonych w nieruchomościach będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach”
 

     
  (zob.) Portal Zamówień Publicznych Wspólnot Europejskich
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu:

P0004/2013 (pdf)
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Przebieg postępowania:

  • pytania i odpowiedzi do SWIZ (pdf)
  • modyfikacje
  • odwołania

Wynik postępowania (pdf).

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz