P0016/2006   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:
„ Całodobowa obsługa serwisowa kotłowni gazowych i olejowych w okresie od 1.10.2006r do 30.09.2008r, zlokalizowanych w budynkach będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach”

 
     
  (zob.)  Portal Urzędu Zamówień Publicznych
Wspólny słownik zamówień (CPV):    50 50 00 00-0; 50 53 11 00-7.
 
 

Ogłoszenie:

P0016/2006 (rtf)    (pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Przebieg postępowania:

  • zapytania - odpowiedzi
  • modyfikacje
  • protesty
  • odwołania

Wynik postępowania (pdf).
 

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz