P0017/2008   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

WYKONANIE REMONTÓW PIECÓW I TRZONÓW KUCHENNYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE MZB W KIELCACH, W 2008 ROKU.”

     
  (zob.)  Portal Urzędu Zamówień Publicznych
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu:

P0017/2008 (pdf)

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Przebieg postępowania:

  • zapytania - odpowiedzi
  • modyfikacje
  • protesty
  • odwołania

Wynik postępowania (pdf).

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz