P0026/2007   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

Administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi w Zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w nieruchomościach wspólnotowych, położonych na terenie miasta Kielce, w latach 2008-2010
 

 
     
  (zob.)  Portal Urzędu Zamówień Publicznych
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu:

P0026/2007 (pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Przebieg postępowania:

  • zapytania - odpowiedzi
  • modyfikacje
  • protesty
  • odwołania

Wynik postępowania (pdf).

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz