P0005/2016

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

"Dozór i ochrona nieruchomości będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. "
 

     
  (zob.) Portal Zamówień Publicznych Wspólnot Europejskich
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu:

P0005/2016 (pdf)
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Przebieg postępowania:


Informacja z otwarcia ofert (pdf).

Wynik postępowania (pdf).

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz