P0008/2017

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

Postępowanie prowadzone wg procedury na podstawie art. 138o Ustawy Prawo zamówień publicznych

Dozór i ochrona nieruchomości będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach
w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

 

     
  (zob.) Portal Zamówień Publicznych Wspólnot Europejskich
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu:

P0008/2017 (pdf)
 

Przebieg postępowania:

  • zapytania
  • modyfikacje
 

Programy do odczytu dokumentów:

Bezpłatny program do rozpakowania plików ZIP - pobierz
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz