P0010/2006   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Świadczenie usług ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej

Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach. Znak: TR/UBEZP/2006”
 

 
(zob.)  Portal Urzędu Zamówień Publicznych  
Wspólny słownik zamówień (CPV):    66 33 20 00-6; 66 33 61 00-5; 66 33 63 10-0; 66 33 70 00-1.

Ogłoszenie:

P0010/2006 (rtf)   (pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

  1. Instrukcja dla oferentów (pdf)
  2. Załącznik 1 (pdf)
  3. Załącznik 1a MZB 2006 (pdf)
  4. Załączniki 2, 2a, 3 SIWZ MZB 2006 (pdf)
  5. Załącznik 4 (pdf)
  6. Załącznik 5-UMOWA  GENERALNA 2006(pdf)

Przebieg postępowania:

Wynik postępowania (pdf).

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf).

Programy do odczytu dokumnetów:

 Darmowy program do rozpakowania SIWZ - pobierz
 Darmowy program do przeglądania dokumentów PDF -
pobierz
 Darmowy program do przeglądania plików DWG - pobierz