P0015/2006   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:
Wykonanie rozbiórki nie użytkowanego budynku handlowego przy ul. Dąbrowskiej 31 w Kielcach

 
     
  (zob.)  Portal Urzędu Zamówień Publicznych
Wspólny słownik zamówień (CPV):    45 11 10 00-8.
 
 

Ogłoszenie:

P0015/2006 (rtf)    (pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Przebieg postępowania:

Wynik postępowania (pdf).

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz