P0025/2008   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

„Świadczenie usług ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach  w okresie  od 01.01.2009r do 31.12.2009r.”

     
  (zob.)  Portal Urzędu Zamówień Publicznych
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu:

P0025/2008 (pdf)

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Przebieg postępowania:

Wynik postępowania (pdf).

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz