Kontakt

Miejski Zarząd Budynków
ul. Paderewskiego 20
25-004 Kielce

Sekretariat:
tel. 41 36 76 720
fax. 41 36 76 917
e-mail: biuro@mzb.kielce.pl
ePUAP/MZBKielce/SkrytkaESP

Godziny pracy MZB:
7.30 – 15.30

Kontakt w godzinach pracy:

Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków przyjmuje interesantów:
poniedziałki w godz. 9-13 i środy w godz. 9-13
po wcześniejszym umówieniu z sekretariatem

Kontakt w godzinach pracy:
Sekretariat 41 36 76 720
Główny Księgowy wew. 30
Z-ca Głównego księgowego wew. 47
Dział finansowo-księgowy wew. 28, 29, 31, 56
Dział techniczny wew. 33, 38, 39, 45, 51, 53, 54, 59, 61
Dział eksploatacji i rozliczeń wew. 25, 36, 37, 48, 49, 57
Dział wspólnot mieszkaniowych i lokali wew. 26, 32, 42, 46, 52, 62
Zespół organizacyjny i kadr wew. 44
Zespół zamówień publicznych wew. 34
Zespół windykacji należności wew. 24, 35, 43

Kierownik działu eksploatacji i rozliczeń 512 436 010
Kierownik działu technicznego 501 958 169
Z-ca kierownika działu technicznego 501 958 168
Inspektor ds. instalacji gazowych 513-328-088
Inspektor ds. instalacji sanitarnych 513-361-405
Inspektor ds. instalacji elektrycznych 501-958-164
Inspektor ds. budowlanych 501-958-170
tel. wew. pokój
Deklaracje o ilościach odpadów 36 309
Doładowania karty na ciepłą wodę 37, 48 2
Księgowość i finanse lokali użytkowych 31, 56 211
Lokale mieszkalne, umowy najmu 26, 62 204
Lokale użytkowe, przetargi, umowy 46 305
Naliczenia czynszowe i stan zaległości 37, 48 2
Remonty instalacji elektrycznych 33 102
Remonty instalacji gazowych 59 101
Remonty instalacji sanitarnych 39 101
Remonty kominów, pieców 59 101
Remonty pustostanów, lokali 55 102
Rozliczenia mediów – woda, c.o. 37, 48 2
Sprawy kadrowe, organizacyjne 44 302
Sprawy sądowe, komornicze 24 307
Sprawy wspólnot mieszkaniowych, uchwały 32 205
Wnioski o dodatek mieszkaniowy 37, 48 2
Wnioski o przeksięgowanie nadpłat 37, 48 2
Wymiana stolarki okiennej 51 105
Zadłużenia czynszowe, windykacja 35, 43 307
Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacie czynszu 37, 48 2
Zgłaszanie awarii w lokalach 45, 53 104
Zgłaszanie ilości osób w lokalu 37, 48 2
Zgłaszanie stanów wodomierzy 37, 48 2
Zamówienia publiczne, przetargi, zawieranie umów 34 303

Parter
Biuro obsługi
2 – Dział Eksploatacji i Rozliczeń

I piętro
101-106 – Dział Techniczny

II piętro
201 – Dyrektor
202 – Sekretariat
203 – Zastępca Dyrektora
204-206 – Dział Wspólnot Mieszkaniowych i Lokali
207-211 – Dział Finansowo Księgowy
209 – Główny Księgowy

III piętro
301 – Sala Konferencyjna
302 – Zespół Organizacyjny i Kadr
303 – Zespół Zamówień Publicznych
305 – Dział Wspólnot Mieszkaniowych i Lokali
306, 309 – Dział Eksploatacji i Rozliczeń
307, 310 – Zespół Windykacji i Należności

Pakiet MZB wsparcia

prosimy skorzystać z dedykowanego formularza przesyłania WNIOSKÓW

Zgłoszenia odczytywane są w godzinach pracy Miejskiego Zarządu Budynków. W nagłych przypadkach prosimy skontaktować się telefonicznie z Całodobowym Pogotowiem Technicznym pod numerem 502 314 171 a w przypadkach zagrożenia życia lub mienia skorzystać z numerów alarmowych.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zgłoszenia. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miejski Zarząd Budynków z siedzibą w Kielcach, ul. Paderewskiego 20.