Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne o wartości powyżej 130.000 PLN

Począwszy od 2021 roku  cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych poprzez:

Platformę Zakupową MZB.

więcej informacji ….Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130.000 PLN

Aktualne zaproszenia:

2022-09-09

Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Wojska Polskiego 105.

 

 

Zrealizowane:

2022-08-09

Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Skrajnej 76B

 

 

2022-06-28 

Wykonanie instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych przy ul. Tartacznej.

2022-06-22

Modernizacja układu sterowania dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym przy ulicy Jagiellońska 60A.

2022-06-17 

Wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. Zagnańskiej 100

2022-05-16

Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Kołłątaja 4

2022-02-02

Wykonanie robót remontowych i usług w zakresie wewnętrznych instalacji sanitarnych w lokalach będących w zarządzie MZB w Kielcach w 2022r.

2021-12-21

Wykonywanie robót remontowych w zakresie robót budowlanych w nieruchomościach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w 2022 roku

2021-12-21

Wykonywanie robót remontowych i usług w zakresie wewnętrznych instalacji sanitarnych w lokalach będących w zarządzie MZB w  Kielcach w 2022 r.

2021-12-20

Wykonanie prac kominiarskich i gazowych w budynkach administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków w 2022r.

2021-12-15

Usługi konserwacji i napraw awaryjnych urządzeń grzewczych kotłowni  zlokalizowanych w budynkach będących w zarządzie MZB w Kielcach, w  okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r

2021-12-14

Wykonywanie robót remontowych w zakresie wewnętrznych instalacji elektrycznych w nieruchomościach będących w zarządzie MZB w Kielcach w 2022r.

2021-12-09

Usługi ślusarskie i drobne naprawy drzwi w nieruchomościach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w 2022 roku

2021-12-07

Świadczenie usług w zakresie dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji oraz zabezpieczenia lokali mieszkalnych i użytkowych przed szkodnikami sanitarnymi w budynkach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w 2022 r.

2021-11-23

Świadczenie usług całodobowego pogotowia technicznego dla nieruchomości zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w Kielcach w okresie od 01.01.2022r do 31.12.2022r

2021-11-19

Świadczenie usług obsługi prawnej dla Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r

2021-11-05
Modernizacja wentylacji mechanicznej w budynku kina „Moskwa” przy ul. Staszica 5

2021-09-21
Przebudowa węzła cieplnego w budynku przy ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego 75

2021-08-18:
Wykonanie instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych

2021-02-15:
Przebudowa części pomieszczeń po byłej szkole  przy ul. Nowaka-Jeziorańskiego 53 wraz  ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na lokale mieszkalne

2021-02-15:
Przebudowa pomieszczeń po byłej Szkole Muzycznej przy ul. Głowackiego 7 wraz  ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na lokale mieszkalne.

______________________

Informacje o zawartych umowach: