Informacje o zawartych umowach

2022

Data Zawarcia
(PDF)
Umowa Temat
17.02.2022 2/2022 Wykonywanie robót remontowych i usług w zakresie wewnętrznych instalacji sanitarnych w lokalach będących w zarządzie MZB w Kielcach w 2022r
17.02.2022 3/2022 Projekt modernizacji kotłowni w budynku przy ul. Ściegiennego 270A
28.02.2022 4/2022 Prowizoryczna naprawa połaci dachu i kominów budynku ul. Młoda 4 po wichurze
28.02.2022 5/2022 Prowadzenia konserwacji dźwigów znajdujących się w budynkach zarządzanych przez MZB w Kielcach
9.03.2022 6/2022 Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych w trybie awaryjnym
22.03.2022 7/2022 Modernizacja pomieszczeń w budynku po Szkole Podstawowej nr 8 przy          ul. Karskiego 26 na potrzeby udzielenia pomocy uchodźcom z Ukrainy
31.03.2022 9/2022 Modernizacja pomieszczeń w budynku po Szkole Podstawowej nr 8 przy          ul. Karskiego 26 na potrzeby udzielenia pomocy uchodźcom z Ukrainy
31.03.2022 10/2022 Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Paderewskiego 20
31.03.2022 11/2022 Modernizacja pomieszczeń w budynku po Szkole Podstawowej nr 8 przy          ul. Karskiego 26 na potrzeby udzielenia pomocy uchodźcom z Ukrainy
25.05.2022 12/2022 Modernizacja elewacji budynku przy ul. Wiśniowej 3 w związku z usunięciem azbestu
26.05.2022 13/2022 Wykonanie zewnętrznej instalacji drenażu ścian fundamentowych w budynku przy ul. Jagiellońskiej 42 A
31.05.2022 14/2022 Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Kołłątaja 4
24.06.2022 18/2022 Remont lokalu mieszkalnego ul. Jagiellońska 40/11 po pożarze
28.06.2022 19/2022 Wykonanie zewnętrznej instalacji drenażu ścian fundamentowych w budynku przy ul. Jagiellońska 42 A
28.06.2022 20/2022 Wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. Zagnańskiej 100
28.06.2022 21/2022 Remont dachu budynku przy ul. Turystycznej 1A nad lokalem „FIRMA POPIEL”
4.07.2022 23/2022 Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Nowej 6
06.07.2022 24/2022 Modernizacja układu sterowania dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym przy ul. Jagiellońskiej 60A
26.07.2022 27/2022 Wykonanie instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych przy ul. Tartacznej
29.07.2022 28/2022 Zmiana systemu ogrzewania w budynku przy Pl. Niepodległości 1A
2.08.2022 29/2022 Modernizacja systemów ogrzewania w lokalach mieszkalnych – Zasób
31.08.2022 34/2022 Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul Skrajnej 76B
31.08.2022 35/2022 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z kwalifikacjami o których mowa w art. 37 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, przy pracach budowlanych związanych z Zabezpieczeniem zespołu pałacowo – parkowego Śladków Duży gm. Chmielnik ze względu na pogarszający się stan obiektów oraz bezpieczeństwo osób trzecich
5.09.2022 36/2022 Przebudowa serwerowni w budynku przy ul. Paderewskiego 20
28.09.2022 37/2022 Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Wojska Polskiego 105
3.10.2022 38/2022 Obsługę, konserwację i naprawę awaryjną urządzeń wymiennikowni zlokalizowanych w budynkach zarządzanych przez MZB w Kielcach, w okresie od 27.09.2022. do 31.05.2023
3.10.2022 39/2022 Obsługę, konserwację i naprawę awaryjną urządzeń wymiennikowni zlokalizowanych w budynkach zarządzanych przez MZB w Kielcach, w okresie od 27.09.2022. do 31.05.2023

2021

Data Zawarcia
(PDF)
Umowa Temat
29.01.2021 1/2021 Dostarczanie książeczek opłat za lokale, rozliczeń, itp. w okresie od 01 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
26.02.2021 2/2021 Remont lokalu po Związku Sybiraków przy ul. Paderewskiego 20.
5.03.2021 3/2021 Wykonanie izolacji termicznej stropu pod mieszkaniem nr 7 przy ul. Okrzei 12
10.03.2021 4/2021 Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa części pomieszczeń po byłej szkole przy ul. Nowaka-Jeziorańskiego 53 wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na lokale mieszkalne
11.03.2021 5/2021 Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa pomieszczeń po byłej Szkole Muzycznej przy ul. Głowackiego 7 wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na lokale mieszkalne”
22.03.2021 6/2021 Konserwację platformy dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanej w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach, ul. Paderewskiego 20 w okresie od 01.04.2021r. do 30.04.2026r.
06.05.2021 8/2021 Wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych w trybie awaryjnym
06.05.2021 9/2021 Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego nad II klatką schodową przy ul. Ściegiennego 270D
24.05.2021 10/2021 Wykonanie przeglądów 5-letnich budynków w 2021 r. będących w zasobach  Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach
23.07.2021 12/2021 Zabezpieczenie zespołu pałacowo – parkowego Śladków Duży gm. Chmielnik ze względu na pogarszający się stan obiektów oraz bezpieczeństwo osób trzecich
9.08.2021 13/2021 Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Dużej 9
6.09.2021 16/2021 Modernizacja dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym przy ul. Grunwaldzkiej 43A
7.09.2021 17/2021 Świadczenie usług w zakresie dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji oraz zabezpieczenia lokali mieszkalnych i użytkowych przed szkodnikami sanitarnymi w budynkach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w 2021 r.
7.09.2021 18/2021 Wykonanie robót remontowych i usług w zakresie wewnętrznych instalacji sanitarnych w lokalach będących w zarządzie MZB w Kielcach
7.09.2021 19/2021 Wykonanie instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych przy ul. Tartacznej
28.09.2021 21/2021 Remont częściowy dachu Szkoły Muzycznej przy ul. Seminaryjskiej 21
4.10.2021 22/2021 Obsługę, konserwację i naprawę awaryjną urządzeń wymiennikowni zlokalizowanych w budynkach zarządzanych przez MZB w Kielcach, w okresie od 27.09.2021. do  31.05.2022.
7.10.2021 23/2021 Przebudowa węzła cieplnego w budynku przy ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego 75
12.11.2021 25/2021 Modernizacja systemów ogrzewania w lokalach- Zasób
25.11.2021 27/2021 Zakup komputerów poleasingowych
25.11.2021 28/2021 Zakup programu Microsoft Office 2021 Home and Business Win Polish
02.12.2021 29/2021 Modernizacja wentylacji mechanicznej w budynku kina „Moskwa” przy ul. Staszica 5
9.12.2021 30/2021 Świadczenie usług całodobowego pogotowia technicznego dla nieruchomości zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w Kielcach w okresie od 01.01.2022r do 31.12.2022r
22.12.2021 33/2021 Świadczenie usług obsługi prawnej dla Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.
27.12.2021 34/2021 Świadczenie usług z zakresu obsługi informatycznej na rzecz MZB w okresie
od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
27.12.2021 35/2021 Dostawa oleju do celów opałowych w okresie 01.01.2022- 30.06.2022 r, dla potrzeb kotłowni olejowych położonych w nieruchomościach będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach
27.12.2021 36/2021 Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
27.12.2021 37/2021 Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
27.12.2021 38/2021 Dostarczanie książeczek opłat za lokale, rozliczeń, itp. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
27.12.2021 39/2021 Usługi konserwacji i napraw awaryjnych urządzeń grzewczych kotłowni zlokalizowanych w budynkach będących w zarządzie MZB w Kielcach, w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
30.12.2021 40/2021 Świadczenie usług w zakresie dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji oraz zabezpieczenia lokali mieszkalnych i użytkowych przed szkodnikami sanitarnymi w budynkach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w 2022 r.
30.12.2021 41/2021 Wykonywanie robót remontowych w zakresie robót budowlanych w nieruchomościach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w 2022 roku
30.12.2021 42/2021 Wykonywanie robót remontowych w zakresie wewnętrznych instalacji elektrycznych w nieruchomościach będących w zarządzie MZB w Kielcach
w 2022 r.
30.12.2021 43/2021 Usługi ślusarskie i drobne naprawy drzwi w nieruchomościach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w 2022 roku
31.12.2021 44/2021 Najem i serwis kabin sanitarnych dla nieruchomości będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach, w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
31.12.2021 45/2021 Wykonanie prac kominiarskich i gazowych w budynkach administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków w 2022r
31.12.2021 46/2021 Świadczenie usług w zakresie opróżniania i wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych (szamb), zlokalizowanych na terenie nieruchomości zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w Kielcach, w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r

2020

Data Zawarcia
(PDF)
Umowa Temat
28.01.2020 1/2020 Dostarczanie książeczek opłat za lokale, rozliczeń, itp. w okresie od 01 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
30.01.2020 2/2020 Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach w okresie od 03.02.2020 r. do 31.12.2020 r.
31.01.2020 3/2020 Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach w okresie od 03.02.2020r. do 31.12.2020r.
31.01.2020 4/2020 Wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 785 w obrębie 0010 przy ul. Klonowej 3 w Kielcach.
11.02.2020 5/2020 Świadczenie usług w zakresie dezynsekcji i deratyzacji oraz zabezpieczenia obiektów mieszkalnych i usługowych przed  szkodnikami sanitarnymi w budynkach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w 2020r.
28.02.2020 6/2020 Usługi sprzątania w budynku Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach w okresie od 01.03.2020 r. do 31.12.2020 r.”
04.03.2020 7/2020 Modernizacja lokali mieszkalnych- Zasób
11.03.2020 8/2020 Wykonanie remontu klatki schodowej i strefy wejścia w budynku przy ul. Sienkiewicza 76
21.04.2020 10/2020 Usługi ślusarskie i drobne naprawy w nieruchomościach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w 2020r.
28.04.2020 11/2020 Wykonanie prac kominiarskich i gazowych w budynkach administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków w 2020r.
29.04.2020 12/2020 Remont skrzynek pocztowych do lokali mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w 2020r
04.06.2020 13/2020 Naprawa po pożarze elewacji budynku przy ul. Skibińskiego 6
05.06-2020 14/2020 Wykonywanie robót remontowych w zakresie wewnętrznych instalacji sanitarnych w lokalach mieszkalnych będących w zarządzie MZB w Kielcach w 2020r.
09-06-2020 15/2020 Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z wymiennikownią w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 72 w Kielcach, w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Podłączenie budynku przy ul. Sienkiewicza 72 do sieci c.o. i c.c.w. wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych”
10-06-2020 16/2020 Wykonanie przeglądów 5-letnich budynków w 2020 r. będących w zasobach Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach
24-06-2020 17/2020 Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Złotej 2/4 m.1 w Kielcach
26-06-2020 18/2020 Wykonanie instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych przy ul. Tartacznej
13-07-2020 20/2020 Wykonanie robót remontowych z zakresie wewnętrznych instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych będących w zarządzie MZB w Kielcach w 2020r.
03-08-2020 21/2020 Przebudowa obiektów po byłej szkole przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53 w Kielcach” – wymiana pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną wraz z naprawą kominów i orynnowania
07-08-2020 22/2020 Modernizacja stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych Gminy Kielce
02-09-2020 23/2020 Wykonanie altany śmietnikowej dla budynku użytkowego przy ul. Turystycznej 1A
14-09-2020 24/2020 Modernizacja instalacji ciepłej wody w budynku przy ul Malików 150C
15-10-2020 28/2020 Wykonanie rozbiórki przybudówki gospodarczej znajdującej się między działkami nr ewid. 710, 783/8 oraz 783/22 w obrębie 0016 przy ul. Ogrodowej 3 w Kielcach
28-10-2020 29/2020 Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Kochanowskiego 14
26-11-2020 30/2020 Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Paderewskiego 20 wraz z przystosowaniem budynku do obsługi interesantów w czasie epidemii.
09-12-2020 31/2020 Świadczenie usług w zakresie opróżniania i wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych (szamb), zlokalizowanych na terenie nieruchomości zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w Kielcach, w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
09-12-2020 32/2020 Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Sienkiewicza 51A
09-12-2020 33/2020 Modernizacja opomiarowania centralnego ogrzewania w budynkach Gminy Kielce
09-12-2020 34/2020 Modernizacja sieci zewnętrznej zimnej i ciepłej wody na działce nr 869/28 do budynku przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53
21-12-2020 38/2020 Świadczenia usług całodobowego pogotowia technicznego dla nieruchomości zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w Kielcach w okresie od 01.01.2021r do 31.12.2021r
21-12-2020 39/2020 Dostawa oleju do celów opałowych w 2021r, dla potrzeb kotłowni olejowych położonych w nieruchomościach będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach
21-12-2020 40/2020 Częściowy remont dachu budynku przy ul. 1-go Maja 144 po pożarze
21-12-2020 41/2020 Remont stolarki okiennej i naprawa elewacji w budynku przy ul. 1-go Maja 144 po pożarze
21-12-2020 42/2020 Remont lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul. 1-go Maja 144 po pożarze
23-12-2020 43/2020 Remont po pożarze 3 szt. drwalek przynależnych do lokali mieszkalnych w budynku przy ul. 1-go Maja 144
29-12-2020 45/2020 Usługi konserwacji i napraw awaryjnych urządzeń grzewczych kotłowni zlokalizowanych w budynkach będących w zarządzie MZB w Kielcach, w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
30-12-2020 51/2020 Świadczenie usług w zakresie dezynsekcji i deratyzacji oraz zabezpieczenia obiektów mieszkalnych i usługowych przed szkodnikami sanitarnymi w budynkach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w 2021r.
31-12-2020 53/2020 Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r
31-12-2020 54/2020 Wykonywanie robót remontowych w zakresie robót budowlanych w lokalach mieszkalnych będących w zarządzie MZB w Kielcach w 2021r.
31-12-2020 55/2020 Wykonanie prac kominiarskich i gazowych w budynkach administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków w 2021r
31-12-2020 56/2020 Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach
w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
31-12-2020 57/2020 Wykonywanie robót remontowych w zakresie wewnętrznych instalacji sanitarnych w lokalach mieszkalnych będących w zarządzie MZB w Kielcach w 2021 r.