Przebudowa obiektów po byłej szkole przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 53 w Kielcach