Modernizacja lokali mieszkalnych zasób w Kielcach MZB/M.l.m. – I/ 2020