Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130.000 PLN

2022-09-09

Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Wojska Polskiego 105.

 

2022-08-09

Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Skrajnej 76B

2022-06-28 

Wykonanie instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych przy ul. Tartacznej.

2022-06-22

Modernizacja układu sterowania dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym przy ulicy Jagiellońska 60A.

2022-06-17 

Wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. Zagnańskiej 100

2022-05-16

Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Kołłątaja 4

2022-02-02

Wykonanie robót remontowych i usług w zakresie wewnętrznych instalacji sanitarnych w lokalach będących w zarządzie MZB w Kielcach w 2022r.

2021-12-21

Wykonywanie robót remontowych w zakresie robót budowlanych w nieruchomościach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w 2022 roku.

2021-12-21

Wykonywanie robót remontowych i usług w zakresie wewnętrznych instalacji sanitarnych w lokalach będących w zarządzie MZB w  Kielcach w 2022 r.

2021-12-20

Wykonanie prac kominiarskich i gazowych w budynkach administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków w 2022r.

2021-12-15

Usługi konserwacji i napraw awaryjnych urządzeń grzewczych kotłowni  zlokalizowanych w budynkach będących w zarządzie MZB w Kielcach, w  okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r

2021-12-14

Wykonywanie robót remontowych w zakresie wewnętrznych instalacji elektrycznych w nieruchomościach będących w zarządzie MZB w Kielcach w 2022r.

2021-12-09

Usługi ślusarskie i drobne naprawy drzwi w nieruchomościach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w 2022 roku

2021-12-07

Świadczenie usług w zakresie dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji oraz zabezpieczenia lokali mieszkalnych i użytkowych przed szkodnikami sanitarnymi w budynkach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w 2022 r.

 

2021-11-23

Świadczenie usług całodobowego pogotowia technicznego dla nieruchomości zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w Kielcach w okresie od 01.01.2022r do 31.12.2022r

2021-11-19

Świadczenie usług obsługi prawnej dla Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r

2021-11-05
Modernizacja wentylacji mechanicznej w budynku kina „Moskwa” przy ul. Staszica 5

2021-10-21
Przebudowa węzła cieplnego w budynku przy ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego 75

2021-08-18:
Wykonanie instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych

2021-02-15:
Przebudowa części pomieszczeń po byłej szkole  przy ul. Nowaka-Jeziorańskiego 53 wraz  ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na lokale mieszkalne

2021-02-15:
Przebudowa pomieszczeń po byłej Szkole Muzycznej przy ul. Głowackiego 7 wraz  ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na lokale mieszkalne.

 

Aktualne archiwalne

2020-12-17
Wykonanie robót remontowych w zakresie robót budowlanych w lokalach mieszkalnych będących w zarządzie  MZB w Kielcach.

2020-12-11
Świadczenie usług w zakresie dezynsekcji i deratyzacji oraz zabezpieczenia obiektów mieszkalnych i użytkowych przed szkodnikami sanitarnymi w budynkach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w Kielce w 2021r.

2020-12-11
Świadczenie usług z zakresu obsługi informatycznej na rzecz MZB w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

2020-12-10
Wykonywanie robót remontowych w zakresie wewnętrznych instalacji sanitarnych w lokalach mieszkalnych będących w zarządzie MZB w Kielcach w 2021 r.

2020-12-09
Wykonanie prac kominiarskich i gazowych w budynkach administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków w 2021r.

2020-12-08
Wykonanie robót remontowych w zakresie wewnętrznych instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych będących zarządzie MZB w Kielcach w 2021 r.

2020-12-04
Świadczenie usług obsługi prawnej dla Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

2020-12-03:
Usługi ślusarskie i drobne naprawy drzwi w lokalach mieszkalnych i użytkowych w budynkach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w 2021r.

2020-11-27:
Usługi konserwacji i napraw awaryjnych urządzeń grzewczych kotłowni zlokalizowanych w budynkach będących w zarządzie MZB w Kielcach, w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

2020-11-25:
Świadczenie usług całodobowego pogotowia technicznego dla nieruchomości zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w Kielcach w okresie od 01.01.2021r do 31.12.2021r

2020-11-18:
Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Paderewskiego 20 wraz z przystosowaniem budynku do obsługi interesantów w czasie epidemii

2020-11-12
Modernizacja opomiarowania centralnego ogrzewania w budynkach Gminy Kielce.