Schemat organizacyjny

DN | Dyrektor

NT | Zastępca dyrektora

TR | Dział techniczny

TE | Dział eksploatacji i rozliczeń

NG | Główny księgowy

ZG | Z-ca Głównego Księgowego

GF | Dział finansowo-księgowy

NW | Zespół windykacji należności

NO | Zespół organizacyjny i kadr

NL | Dział wspólnot mieszkaniowych i lokali

NZ | Zespół zamówień publicznych