Zestawienie pakietów pomocowych

PAKIETY MZB WSPARCIA NAJEMCÓW LOKALI UŻYTKOWYCH

 Zestawienie pakietów pomocowych – aktualizacja 2021-03-29

 

 

lp. Tytuł Okres obowiązywania
1. I Pakiet MZB wsparcia dla przedsiębiorców – najemców obowiązywał w kwietniu 2020
2 II Pakiet MZB wsparcia dla przedsiębiorców i najemców  obowiązywał w maju 2020
3. III Pakiet MZB wsparcia dla najemców lokali użytkowych obowiązywał w czerwcu 2020
4. IV Pakiet MZB wsparcia dla najemców lokali użytkowych obowiązywał w  lipcu 2020
5. V Pakiet MZB wsparcia dla najemców lokali użytkowych nadal obowiązujący
6. VI Pakiet MZB wsparcia dla najemców lokali użytkowych obowiązywał w grudniu 2020 i w styczniu 2021
7. VII Pakiet MZB wsparcia dla najemców lokali użytkowych obowiązywał w lutym 2021 i w marcu 2021
8. VIII Pakiet MZB wsparcia dla najemców lokali użytkowych obowiązywał
kwiecień i maj 2021
9. IX Pakiet MZB wsparcia dla najemców lokali użytkowych obowiązuje:
Czerwiec i lipiec 2021