Obniżka czynszu w centrum Kielc (wybrane branże)

Informacja
Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach

Na podstawie Zarządzenia nr 272/2020 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 10 lipca 2020r.

od 1 sierpnia umożliwiamy obniżkę czynszu za najem lokali użytkowych, będących
w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków, dla najemców prowadzących działalność
w centrum Kielc w branżach preferowanych, zanikających i chronionych, organizacji pożytku publicznego oraz najemców długoletnich.

Czynsz za najem lokalu użytkowego może zostać obniżony przez 12 miesięcy od pierwszego dnia kolejnego miesiąca, w którym wniosek o obniżkę czynszu został pozytywnie rozpatrzony.

Branże, które mogą skorzystać z obniżonego czynszu:

 • księgarnie,
 • antykwariaty,
 • kina, muzea
 • galerie wystawiennicze,
 • biura podróży, turystyka
 • rękodzielnictwo, rzemiosło artystyczne
 • usługi maglowania, prasowania
 • usługi fryzjerskie
 • usługi pralnicze,
 • usługi szewskie,
 • usługi krawieckie, kuśnierskie
 • usługi modniarstwa, kapelusznictwa
 • usługi naprawy, serwisowe sprzętu AGD, RTV
 • usługi fotograficzne,
 • usługi ślusarskie, szklarskie
 • usługi tapicerskie, stolarskie
 • usługi kaletnictwa,
 • usługi zegarmistrzowskie,
 • usługi złotnictwa artystycznego,
 • usługi grawerskie w kamieniu i w metalu,
 • usługi małej poligrafii,
 • usługi lutnictwa, metaloplastyki

Za Centrum Miasta Kielce uważa się  obszar pomiędzy ulicami: Żelazna – Czarnowska –IX Wieków Kielc – Bodzentyńska – Kościuszki – Św. Leonarda – Ewangelicka – Śniadeckich – Seminaryjska – Ogrodowa –  Żytnia, określony w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia.

Za najemcę długoletniego uważa się najemcę lokalu użytkowego, który wynajmuje nieprzerwanie ten sam lokal użytkowy, będący w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach od co najmniej dziesięciu lat, niezależnie od jego lokalizacji na terenie Miasta Kielce.

Przez organizacje pożytku publicznego należy rozumieć organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje, a także spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niedziałające w celu osiągnięcia zysku), które na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uzyskały w sądzie status pożytku publicznego.

    

 • Wniosek o obniżkę czynszu z tytułu prowadzenia działalności w Centrum Miasta Kielce stanowiący Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr  272 /2020

 

 • Wniosek o obniżkę czynszu z tytułu co najmniej 10-letniego okresu najmu lokalu użytkowego stanowiący Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr  272 /2020

należy składać:

Prosimy o zapoznanie się z treścią Zarządzenia Nr  272 /2020   Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 10 lipca 2020r. Kontakt w powyższej sprawie pod numerami :

 • tel. : 41 36 76 720
 • fax: 41 36 76 917

Zestawienie pakietów pomocowych