Historia

5 grudnia 1996 r. na sesji Rady Miejskiej w Kielcach zostaje podjęta uchwała o likwidacji Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i powstaniu Miejskiego Zarządu Budynków.

1 stycznia 1997 r. w oparciu o uchwałę nr 479 / 96 Rady Miejskiej w sprawie utworzenia zakładu budżetowego o nazwie Miejski Zarząd Budynków, instytucja rozpoczyna działalność i przejmuje do zarządzania majątek miasta z likwidowanego Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej.

Do końca roku 2008 MZB funkcjonuje jako zakład budżetowy.

Zgodnie z Uchwałą nr XXXI / 720 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008 roku, Miejski Zarząd Budynków zmienia formę organizacyjno – prawną i od 1 stycznia 2009 r. działa jako jednostka budżetowa.

Uchwały Rady Miejskiej w Kielcach w sprawie Miejskiego Zarządu Budynków podjęte po 2008 roku:

Uchwała zmieniająca z 20 maja 2009
Uchwała zmieniająca z 24 czerwca 2010