VII Pakiet MZB wsparcia najemców lokali użytkowych.

Informacja
Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach

 

Mając na względzie panującą nadal epidemię Prezydent Miasta Kielce wprowadził kolejne ułatwienia dla najemców lokali użytkowych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków.

W dniu 1 luty wdrożono Zarządzenie Nr 25/2021 Prezydenta Miasta Kielce w sprawie ustalenia zasad obniżki czynszu za najem lokali użytkowych będących się w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach w związku z trwającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, za miesiące: luty i marzec 2021r.

Jest to już VII Pakiet MZB wsparcia dla najemców lokali użytkowych, dzięki któremu czynsz za miesiące: luty i marzec 2021r. wynosić będzie 50% wysokości należnego czynszu określonego w umowie najmu obowiązującego w miesiącu listopadzie 2020 r., bez konieczności składania wniosków.

Obniżenie czynszu za miesiące luty i marzec 2021r. nie będzie  dotyczyło najemców, których wnioski o udzielenie 12 miesięcznego obniżenia czynszu na podstawie Zarządzenia Nr 272/2020 Prezydenta Miasta Kielce z dn. 10 lipca 2020r., zostały pozytywnie rozpatrzone.

Prosimy o zapoznanie się z treścią Zarządzenia Nr 25/2021 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 29 stycznia 2021r.
Kontakt w sprawie pomocy i wsparcia dla najemców MZB pod numerami :

  • tel. : 41 36 76 720
  • fax: 41 36 76 917

Zestawienie pakietów pomocowych