II Pakiet MZB wsparcia dla przedsiębiorców i najemców.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach
informuje
o wprowadzeniu II Pakietu MZB wsparcia dla przedsiębiorców i najemców.

Na podstawie Zarządzenia nr 175/2020 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 29 kwietnia 2020r w sprawie ustalenia za miesiąc maj 2020r zasad obniżki  stawki czynszu za najem lokali użytkowych znajdujących się w budynkach będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach w związku z wprowadzeniem obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, udzielamy  dalszego wsparcia przedsiębiorcom i najemcom, którzy są użytkownikami komunalnych lokali użytkowych.

II Pakiet MZB wsparcia daje najemcom możliwość skorzystania z obniżki czynszu za miesiąc maj 2020r, do wysokości 1 zł za lokal użytkowy, bez względu na wielkość powierzchni wynajmowanego lokalu użytkowego.

Obniżka może zostać udzielona na pisemny, wniosek najemcy prowadzącego działalność, której możliwość prowadzenia została prawnie ograniczona czasowo na skutek wydania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii jak również najemców, którzy ze względu na panującą sytuację zmuszeni zostali do ograniczenia swojej działalności.

Wniosek  stanowiący Załącznik nr 1 (docx)  do Zarządzenia nr 175/2020 wraz z oświadczeniami o zaprzestaniu prowadzenia działalności (docx)  bądź o znaczącym ograniczeniu prowadzenia działalności (docx), należy złożyć do dnia 11 maja 2020r. :

  • do Miejskiego Zarządu Budynków, ul. Paderewskiego 20 , lub
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej  biuro@mzb.kielce.pl, lub

Prosimy o zapoznanie się z treścią  Zarządzenia 175/2020  Prezydenta Miasta Kielce z dnia 29 kwietnia 2020r. Kontakt w sprawie pomocy i wsparcia dla najemców MZB pod numerami :

  • tel : 41 36 76 720
  • fax: 41 36 76 917