Pakiet MZB wsparcia dla przedsiębiorców – najemców

Miejski Zarząd Budynków w Kielcach informuje, że na podstawie wcześniejszego komunikatu umieszczonego na naszej stronie internetowej oraz zgodnie z Zarządzeniem 121/2020 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 25 marca 2020r, w sprawie ustalenia zasad obniżki stawki czynszu i odroczenia płatności za najem lokali użytkowych znajdujących się w budynkach będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach w związku z wprowadzeniem obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, doprecyzowane zostały zasady i obszary wsparcia przedsiębiorców, którzy są  najemcami komunalnych lokali użytkowych.

Pakiet MZB wsparcia  obejmuje możliwość:  !!!! 

  • obniżenia czynszu najmu lokalu użytkowego znajdującego się w zarządzie Miejskiego Zarządu    Budynków w Kielcach do 1 zł za lokal za miesiąc kwiecień 2020 roku,
  • odroczenia płatności czynszu najmu i opłat eksploatacyjnych za lokal użytkowy znajdujący się w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach za miesiąc maj i czerwiec 2020r
  • korekty naliczenia opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za miesiąc kwiecień 2020 roku dla najemcy lokalu użytkowego znajdującego się w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach

Powyższe sprawy będą rozpatrywane indywidualnie po złożeniu przez zainteresowane podmioty odpowiednich wniosków, które należy składać:

Ponadto informujemy, że:

Wobec wszystkich najemców lokali użytkowych znajdujących się w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach, którzy podpisali umowy najmu przed dniem 1 marca 2020 r.,  odstępuje się od dokonania waloryzacji czynszu w oparciu o roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2020, bez konieczności składania odrębnych wniosków.

Prosimy o zapoznanie się z treścią wyżej wymienionego Zarządzenia 121/2020  Prezydenta Miasta Kielce z dnia 25 marca 2020r. Kontakt w sprawie pomocy i wsparcia dla najemców MZB pod numerami :

tel : 41 36 76 720        fax: 41 36 76 917


Zestawienie pakietów pomocowych