IV Pakiet MZB wsparcia najemców lokali użytkowych

Informacja
Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach

Na podstawie Zarządzenia nr 258/2020 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 30 czerwca 2020r w sprawie ustalenia za miesiąc lipiec 2020r zasad obniżki  stawki czynszu za najem lokali użytkowych znajdujących się w budynkach będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach w związku z wprowadzeniem obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, udzielamy  dalszego wsparcia najemcom, którzy są użytkownikami komunalnych lokali użytkowych.

Jest to już IV Pakiet MZB wsparcia dla najemców, który daje możliwość skorzystania z obniżki czynszu w czasie trwania epidemii koronawirusa w 2020 r. Czynsz po spełnieniu warunków określonych w zarządzeniu wynosić będzie 80% wysokości należnego czynszu określonego w umowie najmu obowiązującego w miesiącu marcu 2020 r.

Obniżka może zostać udzielona na pisemny umotywowany wniosek najemcy prowadzącego działalność, której możliwość została prawnie ograniczona czasowo na skutek wydania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i innych aktów prawnych z tym związanych, jak również najemców, którzy ze względu na panującą sytuację zmuszeni zostali do ograniczenia swojej działalności.

Wniosek  stanowiący Załącznik do Zarządzenia Nr  258 /2020 wraz z oświadczeniami:

lub

należy złożyć do dnia 13 LIPCA 2020r. :

Prosimy o zapoznanie się z treścią Zarządzenia Nr  258 /2020   Prezydenta Miasta Kielce z dnia 30 czerwca 2020r. Kontakt w sprawie pomocy i wsparcia dla najemców MZB pod numerami :

  • tel. : 41 36 76 720
  • fax: 41 36 76 917