Modernizacja wentylacji mechanicznej w budynku kina „Moskwa” przy ul. Staszica 5

2021-11-05 Zaproszenie do złożenia ofert na

„Modernizacja wentylacji mechanicznej w budynku kina „Moskwa” przy ul. Staszica 5”

Dokumenty:

ZAPROSZENIE
1-Formularz oferty

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej: 

2021-11-16 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej