Przebudowa węzła cieplnego w budynku przy ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego 75

2021-09-20 Zaproszenie do złożenia ofert na

„Przebudowa węzła cieplnego w budynku przy ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego 75”

Dokumenty:

ZAPROSZENIE

1 – projekt techniczny
2 – przedmiar robót
3 – formularz oferty