Wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. Zagnańskiej 100

2022-06-17 Zaproszenie do złożenia ofert na:

Wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. Zagnańskiej 100.

Dokumenty:

  1. Zaproszenie
  2. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
  3. Załącznik nr 2- Wzór Umowy
  4. Załącznik nr 3- Przedmiar robót
  5. Załącznik nr 4- Oświadczenie dla Wykonawcy

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronę