Wykonanie instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych