Modernizacja układu sterowania dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym przy ulicy Jagiellońska 60A

2022-06-22 Zaproszenie do złożenia ofert na:

Modernizacja układu sterowania dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym
przy ulicy Jagiellońska 60A.

Dokumenty;

  1. zaproszenie
  2. formularz oferty
  3. oświadczenie dla wykonawcy

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronę