Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Wojska Polskiego 105.

2022-09-09 Zaproszenie do złożenia ofert na:

Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Wojska Polskiego 105.

 

Dokumenty:

Zaproszenie
1. Formularz oferty
2. Wzór Umowy
3. Dokumentacja projektowa, przedmiar, STWiOR
4. Oświadczenie dla Wykonawcy