Świadczenie usług całodobowego pogotowia technicznego dla nieruchomości zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w Kielcach w okresie od 01.01.2022r do 31.12.2022r

2021-11-25 Zaproszenie do złożenia ofert na

„Świadczenie usług całodobowego pogotowia technicznego dla nieruchomości zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w Kielcach
w okresie od 01.01.2022r do 31.12.2022r”

Dokumenty:

1. Zaproszenie
2. Oferta – druk
3. Wzór Umowy
3a. Załącznik nr 1 do umowy
3b. Załącznik nr 2 do Umowy

Informacja z otwarcia ofert: 

Informacja z otwarcia ofert