Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa części pomieszczeń po byłej szkole  przy ul. Nowaka-Jeziorańskiego 53 wraz  ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na lokale mieszkalne”.

2021-02-15  Zaproszenie do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.:
„Przebudowa części pomieszczeń po byłej szkole  przy ul. Nowaka-Jeziorańskiego 53
wraz  ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na lokale mieszkalne”.

Dokumenty:

Zaproszenie
Inwentaryzacja – I PIĘTRO C
Inwentaryzacja – II PIĘTRO C
Inwentaryzacja – MAPA
Inwentaryzacja – PARTER C
Inwentaryzacja – PIWNICE C
Formularz oferty

2021-02-26 Protokół z otwarcia ofert – N. Jeziorańskiego 53