Wykonanie prac kominiarskich i gazowych w budynkach administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków w 2022r.

2021-12-20 Zaproszenie do złożenia ofert na:

Wykonanie prac kominiarskich i gazowych w budynkach administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków w 2022r.

Dokumenty:

Zaproszenie
1. Arkusz kalkulacyjny – załącznik nr 1 do umowy
2. Formularz oferty – załącznik nr 2
3. Wzór umowy – załącznik nr 3