Wykonywanie robót remontowych i usług w zakresie wewnętrznych instalacji sanitarnych w lokalach będących w zarządzie MZB w Kielcach w 2022 r.