Usługi ślusarskie i drobne naprawy drzwi w nieruchomościach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w 2022 roku

2021-12-09 Zaproszenie do złożenia ofert na:

„Usługi ślusarskie i drobne naprawy drzwi w nieruchomościach zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków w 2022 roku.”

Dokumenty:

1. Zaproszenie
2. Arkusz kalkulacyjny
3. Formularz oferty
4. wzór umowy