Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: Przebudowa pomieszczeń po byłej Szkole Muzycznej przy ul. Głowackiego 7 wraz  ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na lokale mieszkalne”

2021-02-15  Zaproszenie do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
na realizację zadania inwestycyjnego p.n.:
„Przebudowa pomieszczeń po byłej Szkole Muzycznej przy ul. Głowackiego 7
wraz  ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na lokale mieszkalne”.

Dokumenty:

Zaproszenie
Inwentaryzacja – parter
Inwentaryzacja – piętro I
Inwentaryzacja – piętro II
Formularz oferty

2021-02-25   Protokół z otwarcia ofert – Głowackiego 7