Wykonanie instalacji gazowej w lokalach

2022-06-28 Zaproszenie do złożenia ofert na:

Wykonanie instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych przy ul. Tartacznej.

 

Dokumenty:

 Zaproszenie

1-Formularz oferty

2. Dokumentacja projektowa, Przedmiar oraz STWiOR

3. Wzór Umowy

4.Oświadczenie dla Wykonawcy

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronę