Zawieranie umów najmu i aneksów

Zasady, tryb i kryteria wynajmowania lokali określa Uchwała Nr XXXI/723/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dn. 18.12.2008r.w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce z późniejszymi zmianami.

Zawarcie umowy najmu bądź aneksu następuje na podstawie pisemnego skierowania wydanego przez właściwe do spraw mieszkaniowych Biuro Mieszkalnictwa Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6

W celu podpisania umowy najmu bądź aneksu należy zgłaszać się do naszej siedziby pokój 205 (II piętro). Osoby mające problem z poruszaniem się proszone są o zgłaszanie się w    PUNKCIE OBSŁUGI pokój nr 2 (parter)

 

Wnioski z Biura Mieszkalnictwa dotyczące :

  • najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu miasta
  • zamiany mieszkania
  • uregulowania tytułu prawnego do zajmowanego lokalu
  • zawarcia umowy najmu socjalnego zajmowanego lokalu /pomieszczenia tymczasowego na kolejny okres

wypełniane są w pokoju 205 (II piętro)

Pliki do pobrania:

Rozmiar tekstu
Kontrast