Zaświadczenia

Zaświadczenia o zaleganiu/niezaleganiu z opłatami, do wykupu lokalu oraz dotyczące potwierdzenia tytułu prawnego wydawane są w terminie dwóch dni od daty złożenia wniosku.
Składanie wniosków oraz odbiór zaświadczeń odbywa się w PUNKCIE OBSŁUGI pokój nr 2 (parter)

Pliki do pobrania:

Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym