Zawieranie umów najmu i aneksów

(ost. modyfikacja 2020-08-27)

Zasady, tryb i kryteria wynajmowania lokali określa Uchwała Nr XXIX/565/2020 Rady Miasta Kielce z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kielce.

Zawarcie umowy najmu bądź aneksu następuje na podstawie pisemnego skierowania wydanego przez właściwe do spraw mieszkaniowych Biuro Mieszkalnictwa Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6

W celu podpisania umowy najmu bądź aneksu należy zgłaszać się do naszej siedziby pokój 205 (II piętro). Osoby mające problem z poruszaniem się proszone są o zgłaszanie się w    PUNKCIE OBSŁUGI pokój nr 2 (parter)

 

Wnioski z Biura Mieszkalnictwa dotyczące :

  • najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu miasta
  • zamiany mieszkania
  • uregulowania tytułu prawnego do zajmowanego lokalu
  • zawarcia umowy najmu socjalnego zajmowanego lokalu /pomieszczenia tymczasowego na kolejny okres

wypełniane są w pokoju 205 (II piętro)

Pliki do pobrania:

Rozmiar tekstu
Kontrast