P0008/2011

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony:

"Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Kielce wokół budynków należących do wspólnot mieszkaniowych, w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.”
 

     
  (zob.)  Portal Urzędu Zamówień Publicznych
 
 
 

Ogłoszenie o zamówieniu:

P0008/2011(pdf)
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 
1. Instrukcja dla wykonawców (pdf)
2. Druk nr 1 - Formularz ofertowy (pdf)
3. Druk nr 2 - Szczegółowy wykaz wymaganych załączników (pdf)
4. Druk nr 3 - Druk oświadczenia o spełnieniu przez Wykonawcę warunków z art.22 ust.1 ustawy Pzp. (pdf)
5. Druk nr 4 - Druk oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z art.24 ust.1 ustawy Pzp.(pdf)
6. Druk nr 5 - Druk oświadczenia osoby fizycznej z art.24 ust.1 pkt.2 Pzp.(pdf)
7. Druk nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji (pdf)

A. Zadanie nr 1 - Część wschodnia miasta Kielce
     7.1.a Druk Nr 7A - Mapy wg zestawienia (pdf)
B. Zadanie nr 2 - Część zachodnia miasta Kielce
     7.2.b Druk Nr 7B - Mapy wg zestawienia (pdf)

8. Druk Nr 8 - Wzór umowy (pdf)
9. Druk Nr 9 - Druk wykazu usług zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat (pdf)
10. Druk Nr 10 - Druk wykazu osób, które będą uczestniczyć przy wykonywaniu zamówienia (pdf)

11. Druk Nr. 11 - Druk wykazu sprzętu wymaganego przy realizacji zamówienia (pdf)

Przebieg postępowania:

  • zapytania - odpowiedzi
  • modyfikacje
  • odwołania

Wynik postępowania (pdf).

Ogłoszenie o zawarciu umowy (pdf).

 

 

Programy do odczytu dokumentów:

 Bezpłatny program do rozpakowania dokumentów ZIP - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania dokumentów PDF - pobierz
 
Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - pobierz